•    Bursit - Slemsäcksinflammation

Du har slemsäckar på många ställen i kroppen runt leder och senor. De är små vätskefyllda påsar som har till uppgift att skydda lederna och underlätta rörelserna. Slemsäckarna kan bli irriterade om en led eller sena överbelastas, eller om de utsätts för ett långvarigt tryck.

Slemsäcksinflammation kallas också för bursit och är vanligast i knän, axlar och armbågar. Du kan få inflammationer i slemsäckarna om du har en reumatisk sjukdom. Det är även möjligt att få en bakterieinfektion i en slemsäck, även om det är mindre vanligt.

•    Vilka symptom ger bursit?

Typiska symptom är svullnad i eller kring leden, ömhet, förhöjd temperatur på huden, rodnad och ibland hög feber.

•    Hur behandlas bursit/ledsäcksinflammation?
  • Medicinering
  • Antibiotika
  • Vila vid långvarigt tryck. Minska belastning vid överbelastning.
  • Traditionell Kinesisk akupunktur
  • PowerCure PRO Laser fysioterapi
PowerCure PRO laserterapi har en god terapeutisk effekt på mild och svår bursit, och långvarig användning har en effektiv effekt på ledunderhåll och reparation
•    Vad är PowerCure PRO? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
1 ytlig – 3 djupgående behandling

1.Behandla runt smärtområdet. Behandla punktvis och håll PowerCure still 5-8 min/punkt, flytta sedan munstycket till nästa behandlingspunkt.

2. Vi rekommenderar behandling 2x30min/dag i 7 dagar. Därefter uppehåll i 2 dagar. Upprepa 3 gånger. 

3. När du upplever att behandlingen gett resultat är det viktigt med underhållsbehandlingar för att bibehålla resultatet. Övergå till en behandling om dagen i 30 minuter. En kur är 7 dagar, utför 3 kurer.  

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg