•    Tendinos (Senskada)

Idrottare och fitnessentusiaster är benägna att få tendinit på grund av överanvändning av muskelfibrer och upprepade intensiva dragningar. Senskador kan teoretiskt sett uppstå i vilken sena som helst men de senor som är tyngst belastade och därmed de som oftast drabbas är senorna runt axeln, armbågen, handleden, knäet och vristen

•    Vad orsakar tendinos?

Brist på blodtillförsel till senan och upprepade mindre skador leder ofta till större skador. Upprepade eller svåra trauman, belastningsskador och överansträngning är de vanligaste möjliga orsakerna.

•    Behandlingen består av tre delar:
  • Återhämtning begränsar rörelsen av den drabbade senan
  • Minska inflammation
  • Rehabilitering av skadade senor, leder och muskler inkluderar återställande av normal senrörlighet och tolerans för belastning
  • Fixeras med ett elastiskt bandage
  • PowerCure-lasern kan minska inflammation och smärtlindring och minska smärtan av tendinos
PowerCure är din hjälp hemma som ger bättre antiinflammatoriska och smärtstillande effekter, främjar cellregenerering och förbättrar muskelfiberfunktionen
•    Vad är PowerCure Pro? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
Nivå 1: Ytlig – Nivå 3: Djupgående behandling

  • Behandla handledens ovan- och undersida 8 minuter varder
  • Behandla längs vardera sida av handleden i 8 minuter på varje sida

Erfarenheten visar att smärtlindring kan förväntas inom några dagar.

Vi rekommenderar behandling 2x30min/dag i 7 dagar. Därefter uppehåll i 2 dagar. Upprepa 3 gånger. 

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg