•    PowerCure Pro - Ansiktssmärta (Trigeminusneuralgi)

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av attacker med kortvarig extremt intensiv ansiktssmärta. Smärtan uppstår oftast på ena sidan av huvudet och kan ge smärta från panna, öga, kind och ner till käken.

Smärtattackerna kan bero på ett tryck på nerven av intilliggande blodkärl eller ett symtom till följd av andra sjukdomar, som exempelvis MS, multipel skleros eller en tumör.


•    Symptom vid ansiktssmärta

Ena sidan av ansiktsmuskeln åtföljs ofta av kort och svår smärta, varje smärta känns likadan, varar i allt från sekunder upp till ett par minuter.

Det förekommer ofta i panna, öga, kind och ner till käken.

Observera! Om du har liknande symtom, uppsök omedelbart läkare (neurokirurg) för undersökning och behandling.

•    Orsaker till ansiktssmärta

  • Mekanisk orsak i form av blodkärl som trycker på nerven där den går in i hjärnstammen
  • Symtom på en annan sjukdom som en tumör eller en neurologisk sjukdom

•    Behandling mot ansiktssmärta

  • Medicinering
  • Neurokirurgisk behandling/operation
  • PowerCure Pro laserbehandling
PowerCure Pro har en mycket bra smärtstillande och lugnande effekt på ansiktssmärta. Laserbehandling med PowerCure Pro skadar inte taktila nervfibrer, och uppnår därför den smärtstillande effekten

•    Vad är PowerCure PRO? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL mot ansiktssmärta

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
1 ytlig – 3 djupgående behandling
Rekommendation: Nivå 1

Behandla runt smärtområdet (längs med käkbenet och bakom örat). Behandla punktvis och håll PowerCure still 5-8 min/punkt, flytta sedan munstycket till nästa behandlingspunkt.

Vi rekommenderar behandling ca 2x20min/dag i 5 dagar. Därefter uppehåll i 2 dagar. Upprepa 2 gånger. 

Varukorg