•    Sårläkning

En hudskada/sår som inte läker, läker långsamt eller läker men tenderar att återkomma, kallas för en kronisk sårskada. Några av de många fallen av kroniska (långvariga) sår kan inkludera skador, brännskador, hudcancer, infektioner eller underliggande medicinska tillstånd som diabetes. Kroniska sår behöver särskild vård.

Sårskador är vanligt förekommande hos patienter som lever med diabetes, neuropati eller kärlsjukdom. Öppna sår kan öka risken för infektion i de underliggande vävnaderna. Även äldre kan lättare drabbas av svårläkta sår.

Diabetessår
Hittills har den medicinska responsen för dessa patienter varit begränsad. Som ett resultat fortsätter många att lida av diabetessår. Bristen på effektiv behandling eller försumlighet leder ibland till att såret sprider sig och blir farligt djupt, tills kirurgi eller till och med amputation krävs, vilket kan leda till livshotande försämring av diabetikernas hälsa (!).

Diabetes orsakar dålig blodcirkulation, skadar cellstrukturen, orsakar infektioner och påverkar nerverna (neuropati), vilket fördröjer läkningen av sår.

Kirurgiska sår
Ett kirurgiskt sår är ett snitt eller en incision i huden som vanligtvis görs med en skalpell under operation. Ett kirurgiskt sår kan också vara resultatet av en dränering som placeras under operationen. Kirurgiska sår varierar mycket i storlek. De är vanligtvis sydda eller häftas ihop, men ibland lämnas de öppna för att läka.

Trycksår
Trycksår, även känt som tryckskador, orsakas av långvarigt tryck på huden på grund av att man tex är sängliggande eller konstant friktion. Områden som är benägna att utveckla trycksår är de där benet är nära huden och huden konstant pressas mot en extern yta. Därför är dessa benägna områden lägre rygg, anklar, höfter och stjärten.

•    Vad hindrar läkningen av dessa sår?

Långdragen läkning kan bero på hög ålder, underliggande sjukdom, allvarlighetsgraden i sårets djup eller storlek, eller från bakterieinfektion. Läkningsperioden för stora sår är längre än vad som krävs för små sår, och under denna period kan såret bli infekterat och förvärras. Med ökad ålder minskar patientens förmåga att läka och läkningsprocessen förlängs.

•    Hur kan behandling administreras hemma?

I fall av trauma, brännskador, ärr efter operation och andra typer av sår, inklusive diabetiska fotsår, är det viktigt att rengöra och förbinda såren enligt läkarens anvisningar, och använda PowerCure Pro lågenergilaser för att förbättra effekten.

Det är helt naturligt att patienter är oroade över bekvämlighet. I det här fallet får de vad de önskar eftersom behandlingen ges i patientens hem, med vägledning och rådgivning från PowerCure Pros team och din läkare. Det innebär varken smärta, olägenhet eller några kända biverkningar. Observera att man aldrig bör använda PowerCure Pro-enheten som en fristående behandling.

•    Vad är PowerCure PRO? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5 st medical 808nm och 10 st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    Hur fungerar PowerCure PRO lågenergilaser?

Lågenergi laserterapi (LLLT – även känt som cold laser) är en laserstråle som verkar på huden och samtidigt tränger djupt in i de underliggande vävnaderna utan att skada huden. Lågenergi laserterapi stimulerar cellaktivitet, stärker cellsignaler och ökar effektiviteten i kroppens naturliga immunförsvar. Det ökar produktionen av antiinflammatoriska enzymer, frisätter endorfiner (smärtlindrande hormoner) och ökar bildandet av kollagen och elastin, och kan användas för att behandla sår som en del av en adjuvant behandling (förstärknade).

•    Behandlingsprotokoll - Sårläkning

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pro’s användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
1 ytlig – 3 djupgående behandling. 
Vi rekommenderar nivå 1 eller 2 beroende av sårets djup.

Behandling:

PowerCure Pro lågenergilaser är en adjuvant/förstärkande behandling till standardvården och bör aldrig användas som en fristående behandling.

Förbandet måste avlägsnas innan behandlingen påbörjas.

Vid sårbehandling med PowerCure Pro Laser håller du lasern ca 0.5-1 cm ifrån såret. 

Sårranden
Vid varje förbandsbyte (daglig behandling rekommenderas, en gång om dagen): börja med 2 minuter per applicering/punkt under de första 2 veckorna och om det inte finns någon förbättring, öka till 3 minuter per punkt. Arbeta runt såret punktvis. 

När sårranden behandlas bör linsen också täcka ca 2 mm av sårbäddens ytterkant

Sårbädd
Vid varje förbandsbyte (daglig behandling rekommenderas, en gång om dagen): börja med 0,5 minuter per applicering/punkt under de första 2 veckorna och om det inte finns någon förbättring, öka till 1 minut per applicering. Arbeta punktvis till du gått över hela såret. 

Antalet appliceringar/punkter som ska utföras är beroende av sårets storlek.

Lymfkörtlar – ljumske och knä 
Använd dagligen på båda lymfkörtlarna i det skadade benet (högst två gånger om dagen): 1 minut per varje punkt.

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg