Lågenergilaser för hästar

Hur fungerar medicinsk lågenergilaser (LLLT)?

Lågenergilaser är en kraftfull, säker och icke-invasiv behandling tillgänglig inom både veterinär- och humanmedicin.

Medicinsk lågenergilaser har vunnit popularitet de senaste åren när veterinärer upptäcker dess fördelar för husdjur. Används på samma sätt som akupunktur, massage och andra alternativa terapier, laserbehandling kan användas i kombination med eller i stället för medicin för att hantera smärta, inflammation och sårläkning. Utvecklingen går framåt och vi kan nu även erbjuda lågenergilaser för hemmabruk. Med PowerCure Pro kan du i lugn och ro behandla din häst hemma i stallet.

LLLT har positiva biologiska effekter på vävnad och påverkar endast skadade celler, medan lasrar med högre energi är skadliga för både friska och skadade celler. LLLT påverkar vävnader på cellnivå genom att stimulera skadade cellmembran och inre strukturer. 

Lågenergilaserbehandling med PowerCure Pro kan:

 • Lindra smärta genom att stimulera frisättningen av beta-endorfiner, stabilisera nervceller, slappna av muskler och höja smärttröskeln
 • Minska inflammation och öka blodcirkulation och lymfflöde
 • Påskynda vävnadsreparation och cellförnyelse
 • Förbättra cirkulationen i skadad vävnad genom att stimulera bildandet av nya kapillärer och genom att orsaka vidgning av blodkärlen.

Hur skiljer sig medicinsk lågenergilaser mot PEMF (Pulserande elektromagnetiska fält-terpi)?
PEMF och medicinsk lågenergilaser är två olika typer av terapier för olika tillstånd. Lasrar är bättre lämpade för att rikta in sig på specifika delar av kroppen som skador och akupressurpunkter medan PEMF är mer av en helkroppsterapi. Medicinsk lågenergilaser har smärtlindrande effekter som inte hittas med PEMF och är överlägsen för behandling av både akuta skador och kronisk smärta.

•    Viktigt att tänka på innan laserbehandling på häst
 • BÄR SKYDDSGLASÖGON: Bär alltid skyddsglasögon när du använder laser! Med din PowerCure Pro medföljer, för ändamålet, godkända skyddsglasögon. Oavsett vilken klass laser, även pekpennalasrar – titta ALDRIG direkt in i någon laser, rikta den mot eller nära människors eller djurs ögon
 • KONSULTERA MED LÄKARE ELLER VETERINÄR INNAN ANVÄNDNING: Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare eller veterinär innan du ger behandlingar med medicinsk laser.
 • UTFÖR INTE BEHANDLING OVANPÅ KLÄDER/TÄCKEN, LINDOR ELLER BANDAGE eftersom sammansättningen och färgen i dessa material varierar och kommer att absorbera en del av laserljuset vilket gör behandlingen mindre effektiv eller till och med orsaka värme. Håll PowerCure Pro vinkelrätt mot behandlingsytan.
 • ANVÄND INTE POWERCURE PRO OM:

  – Medicinsk laser rekommenderas inte för individer med cancer. Behandla inte områden med tidigare cancer förrän djuret är friskförklarat.
  – Medicinsk laser ska aldrig användas för att behandla ögon eller runt ögon om det inte görs av veterinär med rätt utbildning. Skaderisken är stor!
  – Laserbehandling på djur ska inte utföras av gravida eller på dräktiga djur
  – Använd aldrig laser nära sköldkörteln

Krävs det någon formell utbildning för att använda medicinsk laser som PowerCure Pro?
PowerCure Pro är en klass 3B laser. Det kräver ingen formell utbildning som en klass 4-laser gör. Det finns dock instruktionsartiklar och videor på nätet.

• Behandlingsmöjligheter
 • Bursit och synovit
 • Inflammation i leder
 • Gallor
 • Sår – öppna/stängda, infekterade & rena
 • Dermatit
 • Mugg
 • Sen/ligamentsträckningar/skador
 • Regnskållor
 • Allmän svullnad/hematom/blåmärken
 • Muskelrivningar/spänningar/spasmer
 • Lymfangit
 • Belastningsskador
 • Frakturläkning
 • Postoperativ smärtlindring/sårläkning
 • Artrit
 • Fång
 • Ryggsmärta/spondylos/intervertebral disksjukdom/höftdysplasi
Lågenergilaser häst
•    Förberedelser inför laserbehandling på häst

Det är alltid klokt att överväga varför laserterapi är motiverat för detta specifika tillstånd innan du påbörjar en behandling. Värt att veta är dock att det inte finns några biverkningar och att celler som fungerar normalt inte påverkas.

Den omgivande miljön ska vara avslappnad och trevlig med behagligt ljus. Huden och pälsen måste vara ren och fritt från material som kan absorbera ljuset (damm, smuts, lotioner och salvor). Sår måste rengöras och inte vara infekterade innan laserterapi tillämpas. Hästen ska placeras i en bekväm position som gör att du kommer åt det eller de områden som ska behandlas. Behandling nära huvudet eller när det finns minsta risk för exponering för ögonen ska ögonskydd för hästen appliceras (glasögon, svart handduk, eller svart tyg).

Under behandlingen ska hästen inte känna något termiskt obehag, eller överdriven värme på huden eller pälsen/håret. Feedback från hästen är avgörande. Eftersom det inte är möjligt att instruera hästen att tala om för användaren av lasern, om de känner obehag eller värme under behandlingen, måste användaren leta efter tecken från hästen som indikerar att de är bekväma; och för all del var noga med att inte använda för hög effekt på speciellt mörk hy och päls/hår. Om patienten/djuret uttrycker något obehag bör energinivån minskas.  

Vilket läge är bäst, pulserande eller konstant?
Vi har funnit att pulserande-läge är bäst för artritiska eller gamla/kroniska skador medan Kontinuerlig är för färska, akuta skador.

Vilken typ av inträngnings-/behandlingsdjup får man med de olika inställningarna?
808nm laserstrålar kan penetrera till 4-6 cm djup ungefär. 650nm laserstrålar når cirka 2-3 cm djup.

Är frekvensen/energin justerbar?
Ja, energin på PowerCure Pro är justerbar. Det finns 3 nivåer. EFFEKTSNIVÅ: 1 – Ytlig, nivå 2 – medium, nivå 3 – djup

Att leverera rätt dos till vävnaden är nyckeln till framgångsrik laserterapibehandling. En otillräcklig dos kommer att ha liten eller ingen effekt alls, och för mycket exponering kan hämma läkning och förvärra tillståndet. Det är därför viktigt att välja rätt inställningar.

Friska celler och vävnader kan behandlas med nästan alla doser av laserterapi med få, om ens några, märkbara biverkningar. Men sjuka eller skadade celler och vävnad absorberar fotonenergi mycket lättare än friska celler. Detta bör inte tolkas som att “bara köra på”. Följ därför rekommenderade inställningar

Tillstånd

Energiläge

Ytliga sår

1

Ytlig smärta

1-2

Akut djup smärta

2-3

Kronisk djup smärta

3

Olika tekniker


Punktbehandlingsteknik

Punktbehandling utförs genom att lasern flyttas från punkt till punkt med 1 – 2 cm mellan var 30-60 sekund.
Vid behandling av sår och eksem ska lasern hållas på ett avstånd av 1 cm från huden. När man når huden strax utanför skadeområdet kan man försiktigt trycka på huden med laseroptiken igen.

Skanningsteknik
Skanningstekniken används vid behandling av området runt målet, vid behandling av större områden (sår, eksem, psoriasis etc.) och speciellt vid behandling av områden med mörk hud, mörka hårsäckar eller pigmentering och tatueringar.
Processen utförs genom att PowerCures optik pressas mot huden, medan lasern förs i rektangulära eller cirkulära rörelser på och runt det drabbade området.

TIPS: Oberoende av vilken behandlingsteknik som används, dra alltid eller placera fingret bredvid linsen när du behandlar. Detta ger en enkel temperaturövervakning av vävnaden som behandlas

•    Behandling

Hur lång tid tar varje behandling?
Det beror verkligen på vad du behandlar. Men i genomsnitt 15-30 minuter dagligen verkar fungera utmärkt. Vi gillar att hålla PowerCure Pro på en punkt i 30-60 sekunder och sedan flytta den till nästa område och fortsätta tills vi har gjort detta tre gånger på varje plats inom behandlingsområdet. Du kan även använda dig av en ”scanningteknik” där du håller PowerCure Pro i rörelse och för den över behandlingsområdet. Börja på utsidan av ett sår, eller på toppen eller botten av en sena, och arbetar dig runt området. Upprepa denna process tills du har uppnått önskad behandlingstid. De flesta behandlingar är från 5-30 minuter.

Hur ofta ska jag behandla min häst med laser?
Akut tillstånd: Daglig behandling tills betydande klinisk respons observeras. Behandla sedan mindre ofta tills tillståndet är löst.

Kroniskt tillstånd: Behandling 2-3 gånger/vecka under flera sessioner tills ett klinisk respons observeras. Därefter behandla mer sällan tills det terapeutiska målet är uppnått. Slutligen, upprätthållande behandlingar för att bibehålla resultatet.

Medicinsk laser som PowerCure förbättrar mikrocirkulationen och ämnesomsättningen i behandlingsområdet, vilket ökar blodtillförseln till de skadade vävnaderna. Dessutom främjar lasern sårläkning ytterligare genom att öka vävnadens draghållfasthet.

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pro’s användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

För behandling av sår rekommenderar vi att du använder energinivå 1 och CW (Kontinuerligt ljus).

 1. Ta bort förbandet
 2. Desinficera såret enligt veterinärens instruktioner
 3. Utför behandlingen enligt följande: Aktivera lasern och håll enheten stilla ca 1 cm ovanför såret (utan massagelinsen på), undvik direkt kontakt med huden. Behandla 3-4 minuter/punkt till du gått över hela såret.
 4. Klä såret igen

Behandla 1-2 gånger per dag till du ser att såret börjar läka och gå ihop. Därefter kan du trappa ner till såret är helt läkt.

 

Medicinsk lågenergilaser minskar inflammation och smärtan i samband med den.

Ja. Medicinsk lågenergilaser kan arbeta på akupressurpunkter och leder, vilket minskar inflammation och smärta.

PowerCure Pro hjälper till att främja läkning samt minska inflammation, som orsakar smärta. Lågenergilaser kan främja vävnadsregenerering, sårläkning och muskelåterhämtning; minska inflammation och lindra smärta; och stimulera tillväxten av nya blodkärl. LLLT används vid skaderehabilitering – och specifikt för ledskador – på grund av dess antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper.

Lågenergilaser kan hjälpa till att minska inflammationen som orsakas av fång, vilket kommer att hjälpa till att lindra en del av smärtan. LLLT-behandlingar hjälper också till att öka cirkulationen och stimulera celltillväxt.

Lågenergilaser har använts på hästar med strålbenshälta och kan hjälpa till att minska inflammationen. Inflammation orsakar smärta så PowerCure kan hjälpa till att lindra viss smärta men kommer inte att fixa grundorsaken/orsakerna.

Eftersom ringkota är en degenerativ sjukdom som inte har något botemedel skulle laserbehandlingarna inte “bota” ringkotan. Men kan sannolikt hjälpa till att minska inflammation som orsakar smärtan. Forskning har visat att det minskar de celler och enzymer som är ansvariga för att orsaka inflammation och ökar antioxidant antiinflammatoriska enzymer.

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg