•    Stukning

Du kan skada fotleden om du till exempel trampar snett eller faller. Det kallas stukning om bara ledbanden runt fotleden skadas.

En stukning visar sig som svullnad och ledbesvär utan fraktur eller att leden hoppar ur. Det behöver inte uppstå skada på huden.

•    Vanliga symptom och orsaker

Svullnad, svårt att böja leden och röra sig normalt.

Överdriven träning, felaktig vikt/balans och påverkan av yttre kraft.

Om du får en stukning så är det viktigt att snabbt avgöra om det är en fraktur eller inte.

•    Behandlingsmetod
  • Den omedelbara behandlingen är vila, kylning, och elastiskt bandage. Den skadade delen placeras högt. Är skadan allvarlig så sök läkare.

    Rehabiliteringen kräver ofta aktiv funktionsträning.

PowerCurePro är en effektiv behandling för stukningar och kan hjälpa att minska svullnad och smärta.
•    Vad är PowerCure Pro? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
Nivå 1: Ytlig – Nivå 3: Djupgående behandling

Behandla runt det stukade området och håll PowerCure Laser på samma ställe i 8 minuter. Fortsätt och flytta successivt så att hela området runt stukningen behandlas. 

Sammanlagd tid per behandling 30-40 minuter.

Behandla 2-4 gånger per dag.

Varukorg