•    Migrän

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som karaktäriseras av intensiv huvudvärk med illamående och överkänslighet för yttre stimuli. Fler kvinnor än män lider av återkommande migränanfall och anfallen börjar ofta redan i tonåren.  

•    Migränsymptom

Migrän uppstår oftast vid tinningarna och bakhuvudet. Svår migrän kan orsaka yrsel och kräkningar. Långvarig migrän kan orsaka sömnlöshet och minnesförlust.

•    Hur behandlas migrän?
  • Behandling utan läkemedel kan vara massage, fysioterapi, kognitiv beteende terapi och akupunktur.
  • Medicinering kan inkludera akut migrän och profylaktiskt.
  • Behandling med PowerCurePro low-level laser.
Migränpatienter känner mycket sällan obehag vid behandling med PowerCure Pro och resultaten håller under lång tid.
•    Vad är PowerCure PRO? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
Nivå 1: Ytlig – Nivå 3: Djupgående behandling

Placera PowerCure Pro ovanför vänster öra i 8 minuter. Därefter ovanför höger öra i 8 minuter. Sedan behandlar du bakhuvudet på gränsen mot nacken under 8 minuter. 

Behandla 2-3 gånger om dagen när du får anfall.

  • Behandla vänster sida av pannan
  • Behandla höger sida av pannan
  • Migrän orsakad av överdriven stress bör behandlas runt hela huvudet
Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg