Återbetalningspolicy

 

ÅNGERRÄTT
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har kunden rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag då kunden tar emot varan. Kunder som är företag eller andra typer av juridiska personer erbjuds inte ångerrätt. Om kunden frånträder avtalet kommer PowerCure att ersätta alla betalningar som erhållits från kunden, inklusive leveranskostnader (men inte inklusive extra leveranskostnader på grund av att kunden har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som erbjuds PowerCure ). Om Kunden väljer att behålla vissa varor och endast delvis returnera sin beställning återbetalas inte fraktkostnaden. Kunden ansvarar endast för varans minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar från det datum då PowerCure underrättades om kundens beslut att frånträda avtalet. PowerCure kan dock vänta på återbetalning tills PowerCure har fått tillbaka varan från Kunden eller tills Kunden har skickat in bevis på att varorna har returnerats, beroende på vad som inträffar först. Återbetalningen till Kunden kommer att göras via den betalningsmetod som Kunden valt i sin beställning, om inte annat avtalats eller om det inte är möjligt för PowerCure att göra en återbetalning via den betalningsmetoden. Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt bör Kunden innan ångerfristens utgång skicka ett meddelande per e-post till PowerCure på info@powercure.se så får du en retursedel. Kunden står för kostnaden för returfrakten. Kunden ska returnera varorna till PowerCure utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar efter det datum då Kunden har meddelat PowerCure sitt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden returnerar varan innan denna fjortondagarsperiod har löpt ut.

REKLAMATION
Kunder har alltid en ettårig garantiperiod från dagen för mottagandet av produkten. Kunder som vill hävda defekter i produkten bör kontakta PowerCure så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha gjorts inom skälig tid. Kunden ska besiktiga produkterna när de tas emot och eventuella skador på förpackningen ska rapporteras direkt till chauffören. Om levererade produkter är defekta tillämpar PowerCure gällande konsumentlagstiftning. En kund som inte är nöjd med sina varor på grund av uppenbara material- eller tillverkningsfel, inklusive skador som uppstått under transport, måste informera PowerCure så snart som möjligt på info@powercure.se. PowerCure erbjuder möjlighet till prisavdrag vid reklamation, i första hand om omleverans anses för kostsam med hänsyn till felets karaktär. I händelse av att kunden behöver returnera en defekt produkt till PowerCure, kommer PowerCure att kommunicera instruktioner för detta till kunden och tillhandahålla en retursedel. Om PowerCure måste återbetala hela eller delar av köpesumman, kommer detta att ske utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har accepterats, dock senast inom 14 dagar.

GARANTI
Våra produkter är tillverkade av förstklassiga material och med avancerad teknik. De är noggrant testade så att vi kan vara säkra på att de kommer att fungera felfritt för de uppgifter och miljöer de är avsedda för. Det är dock möjligt att produkter kan ha ett material- eller tillverkningsfel. Det är av yttersta vikt för oss att få feedback på defekta produkter så snart som möjligt så att vi kan vidta ytterligare åtgärder. För garantifall, vänligen kontakta inköpsstället inom 30 dagar efter upptäckten. Och visa ditt kvitto för att garantin ska vara giltig. PowerCure ger 1 års garanti på följande produkter: PowerCure Pro. Garantin gäller defekter i material eller utförande och inte för defekter som orsakats av dig. OBS! Garanti och återbetalning gäller endast vid fel på apparaten. Det gäller inte vid uteblivet eller ej förväntat resultat. Skälet till detta är att det inte går att på förhand säga vilket resultat som just du får trots att behandlingsmetoden är väl dokumenterad och erkänd.

 

Varukorg