•    Muskelsmärta/spasmer

Känner du ofta plötsliga vadkramper och outhärdlig smärta mitt i natten? Detta kan vara en muskelspasm. Spasm är en form av muskulär spänning är som enklast beskrivs som ofrivillig sammandragning i några muskelfibrer. Muskelspasmen kan vara relaterad till akuta åkommor och brukar finnas vid mekaniska ledbesvär som ryggskott och nackspärr. Svår muskelsmärta kan vara i tiotals sekunder och det återkommer också ofta.

•    Orsak till muskelspasm

Överansträngning, stress, när du burit tungt, kyla, kalciumbrist hos yngre, benskörhet hos äldre, hög värme och vätskebrist.  En nedsatt ledrörlighet eller överrörlighet kan också vara anledningar till att omkringliggande muskler blir spända och förkortade

•    Behandlingsmetod

Kramperna upphör vanligtvis av sig själv. Känner du fortfarande smärta försök med:

  • Sluta all aktivitet som orsakar krampen som t.ex. löpning
  • Massera försiktigt den krampande muskelns
  • Försiktig stretching av muskelgruppen
  • Få muskeln att slappna av med värme
  • Minska ömheten med kylpack/is
  • Daglig användning av PowerCure PRO laser på de krampande musklerna kommer att hjälpa
PowerCure är ett effektivt sätt att behandla artritsmärta och kan hjälpa till att minska smärta och svullnad
•    Vad är PowerCure Pro? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
Nivå 1: Ytlig – Nivå 3: Djupgående behandling

Behandla på och runt smärtområdet. Behandla punktvis och håll PowerCure still 5-8 min/punkt, flytta sedan munstycket till nästa behandlingspunkt.

Om du har flera ömmande områden så minska tiden till 4-6 minuter på varje ställe.

Vi rekommenderar 2 gånger per dag i 30 minuter under 5 dagar. Pausa 2 dagar och upprepa sedan samma kur i 5 dagar. 

Upprepa ovanstående vid behov. 

  • Skenbensmuskelspasm muskelplats
  • Vänster sida av muskelbehandling 
  • Höger sida behandling av muskler
Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg