•    Artros armbågar

Artros är den vanligaste formen av artrit hos hundar och drabbar ungefär en fjärdedel av populationen. Det är en kronisk ledsjukdom som kännetecknas av förlust av ledbrosk, förtjockning av ledkapseln och ny benbildning runt leden (osteofytos) som i slutändan leder till smärta och dysfunktion i lederna. De flesta fall av artros hos hund uppstår sekundärt till utvecklingsmässig ortopedisk sjukdom, såsom kranial korsbandssjukdom, höftledsdysplasi, armbågsdysplasi, OCD, patella (knäskåls) dislokation. Hos en liten undergrupp av hundar förekommer artros utan uppenbara primära orsaker och kan relateras till genetik och ålder. Andra bidragande faktorer till artros inkluderar kroppsvikt, träning och kost.

•    Vanliga symptom

De vanligaste tecknen eller symtomen på artros är stelhet, hälta och smärta. Stelhet och hälta är ofta särskilt påtaglig efter en viloperiod.

Ledsmärta i samband med artros kan visa sig på ett antal sätt, inklusive stönande, rastlös sömn och förändrat beteende (inklusive aggression), ovilja att klättra, hoppa och träna.

•    Vanliga behandlingsmetoder
 • Viktkontroll
 • Aktivitetsändring
 • Rehabilitering
 • Smärtkontroll: Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • Ledtillskott
 • Kirurgi
 • Artrosbehandling med lågenergilaser: PowerCure Pro
Inga mediciner krävs, behandlingen är säker, effektiv och ger varaktig smärtlindring.
•    Terapeutiska effekter av lågenergilaser

Medicinsk lågenergilaser (LLLT) är en behandlingsmetod som ökar i popularitet. Med hjälp av laser kan vi hantera  smärta, svullnad och inflammation i hela kroppen. Genom att fokusera på påverkade vävnader på cellnivå utlöser dessa medicinska lasrar av klass 3B fördelaktiga fysiologiska aktiviteter för att främja läkning och reparation – där och när det behövs som mest. Detta resulterar i:

 • Ökad produktion av ATP (adenosintrifosfat)
 • Ökad cellmetabolism
 • Ökad kollagenproduktion
 • Ökad enzymproduktion
 • Ökad proteinsyntes
 • Förbättrad blodcirkulation
 • Förbättrat lymfflöde och dränering
 • Minskad inflammation

Fördelarna med dessa terapeutiska effekter på hundar och katter är många, inklusive en minskning av kronisk smärta. Den bästa delen? LLLT har visat sig vara säkert och effektivt utan kända biverkningar.

LLLT är en fördelaktig behandling i kombination med andra behandlingsmetoder för axelsmärta, oavsett det underliggande tillståndet. Oavsett om din hund lider av artrit eller håller på att återhämta sig från OCD-operation, kan LLLT ge både smärtlindring och påskyndad sårläkning genom att minska inflammation och uppmuntra cellregenerering. PowerCure Pro är en handhållen enhet som erbjuder alla fördelar med laserterapi för användning i ditt eget hem.

•    Fördelar med PowerCure Pro lågenergilaser
 • Påskyndar läkning och minskar kronisk smärta
 • Minskar smärta, inflammation och konsumtion av läkemedel
 • Icke-invasiv och icke-kirurgisk behandling
 • Inga biverkningar
 • Kliniskt bevisat
 • Enkelt och säkert för hemmabruk
•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

De flesta hundar med artros i armbågar kan följa följande protokoll. Den exakta placeringen av PowerCure Pro beror på ditt husdjurs tillstånd och smärtområde, men en allmän riktlinje är följande:

 • Utsidan av underarmen i 30 sekunder
 • Framsidan av underarmen, vid armvecket, i 30 sekunder
 • Insidan av underarmen i 30 sekunder

Gå över varje punkt 3 gånger och arbeta dig upp till att hålla lasern still över varje punkt i 60 sekunder.

För att uppnå optimala resultat, upprepa behandlingen minst två gånger om dagen. 

Akut tillstånd:
 Daglig behandling tills betydande klinisk respons observeras. Behandla sedan mindre ofta tills tillståndet är löst.

Kroniskt tillstånd: Behandling 2-3 gånger/vecka under flera sessioner tills ett klinisk respons observeras. Därefter behandla mer sällan tills det terapeutiska målet är uppnått. Slutligen, upprätthållande behandlingar för att bibehålla resultatet. 

OBS! Det är viktigt att känna in hunden. Det är hunden som styr behandlingen. Är hunden mer bekväm med att du håller PowerCure i rörelse, s.k scanningteknik, kan du välja det istället. Behandlingstid 5-15min. 

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg