•    Knäsmärta

Smärta i knä beror ofta på en ledskada, osteoarthristis och mera sällan på infektioner, tumörer och andra sjukdomar. Typiska symptom är svullnad och molande värk

•    Vad kan orsaka smärta i knä?

Det finns många möjliga orsaker som t.ex dålig hållning, problem i höfter eller midja. Många gånger kan behandling av symptomen ge resultat.

•    Symptom

Var smärtan upplevs beror dels på hur allvarlig skadan är och den underliggande orsaken. Lokal svullnad, inre blödning, fraktur eller kärlkramp.

•    Hur kan det förebyggas och kontrolleras?
  • Medicinering
  • Fysioterapi
  • Stödjande bandage
  • Low level laser penetrating physiotherapy med PowerCurePro för att minska inflammation och smärta
     
     
PowerCurePro är en behandling som du själv utför och som har antiinflammatorisk och smärtlindrande effekt, ökar cellförnyelse och därmed förbättrar knäledens funktion.
•    Vad är PowerCure PRO? Vilka problem kan behandlas?

PowerCure Pro kombinerar 5st medical 808nm och 10st 650nm laserdioder som arbetar djupt inne i cellen för att reducera smärta, inflammation, öka reparation av vävnaden, cellförnyelse, förbättrar blodcirkulationen och minskad bildning av fibrös vävnad.

Cold Laser är en väldokumenterad och kliniskt bevisad behandlingsmetod för en lång rad medicinska tillstånd som mjukvävnad, idrottsskador, artros, belastningsskador, sårläkning och liknande problem.

•    BEHANDLINGSPROTOKOLL

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
Nivå 1: Ytlig – Nivå 3: Djupgående behandling

Behandla mitten på knät i 8 minuter. Sedan på vänster och höger sida i 8 minuter vardera. Vid behov kan du även behandla knät framifrån, under knäskålen.

Vid skada behandla i 6-8 minuter och börja så tidigt som möjligt efter skadan.

Vid kronisk smärta börja med 1,5 minut och öka med 30 sekunder varje dag tills du når 6-8 minuter/behandling. Upprepa samma schema för varje behandlingspunkt.

Vi rekommenderar 2 behandlingar per dag.

Erfarenheten visar att du upplever resultat redan efter några dagar.

  • Knä inre led, ytter led, vänster och höger
Effekten varierar från person till person så fortsätt att behandla. Fråga oss gärna.
Varukorg