•    Axelartrit

Axelartrit (även känd som artros) uppstår när beniga abnormiteter i axelleden leder till instabilitet, friktion och/eller broskförlust, vilket bidrar till smärta och inflammation. Ett underliggande ortopediskt tillstånd är nästan alltid orasken för utvecklingen av axelartrit, men faktorer som kroppsvikt och genetik spelar också viktiga roller.

En av de vanligaste orsakerna till axelartrit hos hundar är Osteochondrosis Dissecans (OCD). Detta tillstånd uppträder ofta hos unga eller stora hundar när brosk misslyckas med att bilda ben (vanligtvis i toppen av lårbenet). Vid artros kan rörelseomfånget bli nedsatt, dels på grund av pålagringar eller förtjockad ledkapsel, dels på grund av smärta i ytterlägen av leden.

•    Vanliga symptom

Beroende på typen och svårighetsgraden av en sjukdom kan tecknen på axelartrit vara mild till svår. 

 • Haltar, speciellt efter träning/aktivitet
 • Förändringar i gång
 • Förändrat humör
 • Minskad aktivitet
 • Styvhet
 • Smärta vid undersökning eller manipulation av axeln
 • Minskad aptit eller andra beteendeförändringar 

Veterinärer kan observera mer subtila tecken på axelartrit vid undersökning, såsom subtil hälta eller muskelatrofi i frambenen. Husdjur med mindre axelartrit kanske inte uppvisar några tecken, särskilt i de tidiga stadierna.

•    Vanliga behandlingsmetoder

Vissa tillstånd som bidrar till axelartrit kan – och bör – behandlas kirurgiskt, inklusive svår OCD. För hundar vars tillstånd inte kräver operation eller som kanske inte är bra kandidater för operation, kan medicinsk behandling eftersträvas. I allmänhet är en kombination av olika smärtbehandlingsmetoder idealisk för husdjur som lider av axelsmärta. Möjliga behandlingar kan inkludera:

 • Aktivitetsbegränsning
 • Smärtstillande läkemedel, inklusive antiinflammatoriska läkemedel
 • Kosttillskott
 • Sjukgymnastik
 • Kiropraktisk vård
 • Akupunktur
 • Se över hemmet för att minimera hopp eller halka (t.ex. ramper, mattor eller trappsteg)
 • Upprätthållande av en mager kroppsvikt
•    Laserterapi för axelartrit

medicinsk lågenergilaser (LLLT) behandlingsmetod som ökar i popularitet. Med hjälp av laser kan vi hantera  smärta, svullnad och inflammation i hela kroppen. Genom att fokusera på påverkade vävnader på cellnivå utlöser dessa medicinska lasrar av klass 3B fördelaktiga fysiologiska aktiviteter för att främja läkning och reparation – där och när det behövs som mest. Detta resulterar i:

 • Ökad produktion av kollagen, enzymer och adenosintrifosfat (ATP, en viktig energikälla)
 • Ökad proteinsyntes och cellulär metabolism
 • Förbättrat blodflöde och lymfdränage

Fördelarna med dessa terapeutiska effekter på hundar och katter är många, inklusive en minskning av kronisk smärta. Den bästa delen? LLLT har visat sig vara säkert och effektivt utan kända biverkningar.

LLLT är en fördelaktig behandling i kombination med andra behandlingsmetoder för axelsmärta, oavsett det underliggande tillståndet. Oavsett om din hund lider av artrit eller håller på att återhämta sig från OCD-operation, kan LLLT ge både smärtlindring och påskyndad sårläkning genom att minska inflammation och uppmuntra cellregenerering. PowerCure Pro är en handhållen enhet som erbjuder alla fördelar med laserterapi för användning i ditt eget hem.

•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

De flesta hundar med axelartrit kan följa följande protokoll. Den exakta placeringen av PowerCure Pro beror på ditt husdjurs tillstånd och smärtområde, men en allmän riktlinje är följande:

 • Placera enheten bakom axelleden, i 30 sekunder
 • Placera enheten framför axelleden, i 30 sekunder
 • Placera enheten ovanför axelleden, i 30 sekunder
 • Placera enheten under axelleden, 30 sekunder

Gå över varje punkt 3 gånger och arbeta dig upp till att hålla lasern still över varje punkt i 60 sekunder.

Akut tillstånd: Daglig behandling tills betydande klinisk respons observeras. Behandla sedan mindre ofta tills tillståndet är löst.

Kroniskt tillstånd: Behandling 2-3 gånger/vecka under flera sessioner tills ett klinisk respons observeras. Därefter behandla mer sällan tills det terapeutiska målet är uppnått. Slutligen, upprätthållande behandlingar för att bibehålla resultatet.

OBS! Det är viktigt att känna in hunden. Det är hunden som styr behandlingen. Är hunden mer bekväm med att du håller PowerCure i rörelse, s.k scanningteknik, kan du välja det istället. Behandlingstid 5-15min. 

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg