Korsbandsskada och smärta i knä

Orsaker till knäsmärta inkluderar förslitningar i ligament, artrit, menisk, inflammation i knäskålssenan (tendonit), osteoporos och reumatoid artrit.

Knäsmärta kan uppstå som ett resultat av skada, nedslitet brosk eller en rad andra medicinska tillstånd som mekaniska problem, artrit och infektioner.

Knäets huvudsakliga funktion är att böja och räta ut benet samtidigt som det bär kroppsvikten tillsammans med höfterna och fotleden. För att utföra alla dessa rörelser och stödja kroppen, förlitar sig knät på flera strukturer, ben, senor och brosk.

•    Vanliga orsaker
 • Knäskålen: Dislokation av knäskålen innebär att benet har flyttat sig ur sin plats.
 • Trauma: Direkt trauma mot knät kan skada någon av de strukturella elementen, vilket orsakar revor i en eller flera av senor eller menisker. Dessa typer av skador är särskilt vanliga hos dem som ägnar sig åt sport.
 • Artros:  Nedbrytning av ledbrosk. Artros är den vanligaste formen av ledinflammation, som främst drabbar lederna som bär kroppens tyngd. När det påverkar knäleden kallas det nedbrytning av brosk. 
 • Typer av inflammation: Inflammationstyper inkluderar reumatoid artrit, gikt, infekterad inflammation i knät och inflammation i knäskålen. Flera typer av infektioner kan utvecklas i knäleden och orsaka smärta och ibland skada vävnad i knät.Du har ont i kroppen under en lång period.
•    Vanliga symptom

Plats och svårighetsgrad av knäsmärta varierar beroende på orsaken till problemet. Tecken och symptom som kan leda till knäsmärta:

 • Svullnad och stelhet
 • Rodnad och varm vid beröring
 • Svaghet eller instabilitet
 • Poppande eller knäckande ljud
 • Oförmåga att räta ut knät
•    Vanliga behandlingsmetoder
 • Sjukgymnastik
 • Kirurgi: artroskopisk kirurgi eller knäprotes
 • Knäsmärtsbehandling med lågenergilaser: PowerCure Pro
PowerCure Pro tillhandahåller banbrytande laserterapi, som erbjuder kraften hos professionella lasrar som används på kliniker, i en lätt bärbar enhet som kan användas från bekvämligheten av hemmet.
•    Laserterapi med PowerCure PRO

PowerCure Pro tillhandahåller banbrytande laserterapi, som erbjuder kraften hos professionella lasrar som används på kliniker, i en lätt bärbar enhet som kan användas från bekvämligheten av hemmet.

Inga mediciner krävs, behandlingen är säker, effektiv och ger varaktig smärtlindring.

PowerCure Pros återställande kraft tillhandahålls av avancerad laserteknik.

PowerCure Pro placeras i kontakt med huden så att fotonenergin kan penetrera vävnaderna. Detta stimulerar kroppen att producera adenosintrifosfat, även känt som ATP, som bär energi i cellerna. ATP interagerar med olika biomolekyler inuti cellerna och främjar normal cellfunktion och förbättrar kroppens naturliga läkningsprocesser.

Medicinsk lågenergilaser (LLLT) är en behandlingsmetod som ökar i popularitet. Med hjälp av laser kan vi hantera  smärta, svullnad och inflammation i hela kroppen. Genom att fokusera på påverkade vävnader på cellnivå utlöser dessa medicinska lasrar av klass 3B fördelaktiga fysiologiska aktiviteter för att främja läkning och reparation – där och när det behövs som mest. Detta resulterar i:

 • Ökad produktion av ATP (adenosintrifosfat)
 • Ökad cellmetabolism
 • Ökad kollagenproduktion
 • Ökad enzymproduktion
 • Ökad proteinsyntes
 • Förbättrad blodcirkulation
 • Förbättrat lymfflöde och dränering
 • Minskad inflammation

Fördelarna med dessa terapeutiska effekter på hundar och katter är många, bland annat påskyndar läkning och minskar kronisk smärta samt minskar smärta, inflammation och konsumtion av läkemedel. Den bästa delen? LLLT har visat sig vara säkert och effektivt utan kända biverkningar och kan med trygghet användas hemma.

•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling.

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
1 ytlig – 3 djupgående behandling

De flesta hundar med smärta och förslitningar i knät kan följa följande protokoll. Den exakta placeringen av PowerCure Pro beror på ditt husdjurs tillstånd och smärtområde, men en allmän riktlinje är följande:

 • Längs insidan av knät i 30 sekunder
 • Längs utsidan av knät i 30 sekunder
 • Längs baksidan av knät i 30 sekunder

Gå över varje punkt 3 gånger och arbeta dig upp till att hålla lasern still över varje punkt i 60 sekunder.

För optimalt resultat, upprepa behandlingen minst två gånger om dagen.

OBS! Det är viktigt att känna in hunden. Det är hunden som styr behandlingen. Är hunden mer bekväm med att du håller PowerCure i rörelse, s.k scanningteknik, kan du välja det istället.

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg