•    Smärta i nacke

Nacksmärta är ett mycket vanligt problem hos våra husdjur, och under de senaste åren har användningen av lågnivålaser blivit en populär och effektiv behandling över hela världen.

En rad tillstånd, skador och sjukdomar kan orsaka smärta. Försämring av nackkotorna, whiplashskada på grund av trauma som gör att huvudet rör sig framåt och bakåt mycket snabbt, eller från ett diskbråck mellan nackkotorna, vilket sätter press på en nerv.

Nacksmärta kan också utvecklas från infektioner kopplade till halsen, lymfkörtlarna, meningit eller andra sjukdomar och medicinska tillstånd som fibromyalgi, polymyalgi och artrit.

•    Metoder att behandla nacksmärta
 • Vila
 • Träning
 • Massage
 • Sjukgymnastik
 • Kiropraktisk behandling
 • Akupunktur
 • Kortisoninjektioner
 • Bedövningskrämer
 • Lågenergilaser med PowerCure Pro
PowerCure Pro är nu tillgängligt för hemmabruk och har bevisats kliniskt effektivt och säkert. Behandlingen har inga kända biverkningar och är en naturlig och icke-invasiv metod för att behandla många typer av ortopediska tillstånd.
•    Laserterapi med PowerCure PRO

PowerCure Pro tillhandahåller banbrytande laserterapi, som erbjuder kraften hos professionella lasrar som används på kliniker, i en lätt bärbar enhet som kan användas från bekvämligheten av hemmet.

Inga mediciner krävs, behandlingen är säker, effektiv och ger varaktig smärtlindring.

PowerCure Pros återställande kraft tillhandahålls av avancerad laserteknik.

PowerCure Pro placeras i kontakt med huden så att fotonenergin kan penetrera vävnaderna. Detta stimulerar kroppen att producera adenosintrifosfat, även känt som ATP, som bär energi i cellerna. ATP interagerar med olika biomolekyler inuti cellerna och främjar normal cellfunktion och förbättrar kroppens naturliga läkningsprocesser.

Medicinsk lågenergilaser (LLLT) är en behandlingsmetod som ökar i popularitet. Med hjälp av laser kan vi hantera  smärta, svullnad och inflammation i hela kroppen. Genom att fokusera på påverkade vävnader på cellnivå utlöser dessa medicinska lasrar av klass 3B fördelaktiga fysiologiska aktiviteter för att främja läkning och reparation – där och när det behövs som mest. Detta resulterar i:

 • Ökad produktion av ATP (adenosintrifosfat)
 • Ökad cellmetabolism
 • Ökad kollagenproduktion
 • Ökad enzymproduktion
 • Ökad proteinsyntes
 • Förbättrad blodcirkulation
 • Förbättrat lymfflöde och dränering
 • Minskad inflammation

Fördelarna med dessa terapeutiska effekter på hundar och katter är många, inklusive en minskning av kronisk smärta. Den bästa delen? LLLT har visat sig vara säkert och effektivt utan kända biverkningar.

•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pros användarmanual innan du utför en behandling.

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro.

Den exakta placeringen av PowerCure Pro beror på ditt husdjurs tillstånd och smärtområde.

 • Behandla punktvis i 30 sekunder över och vid sidan av de nackkotor som orsakar smärta hos ditt djur.  

Gå över varje punkt 3 gånger och arbeta dig upp till att hålla lasern still över varje punkt i 60 sekunder.

Akut tillstånd: Daglig behandling tills betydande klinisk respons observeras. Behandla sedan mindre ofta tills tillståndet är löst.

Kroniskt tillstånd: Behandling 2-3 gånger/vecka under flera sessioner tills ett klinisk respons observeras. Därefter behandla mer sällan tills det terapeutiska målet är uppnått. Slutligen, upprätthållande behandlingar för att bibehålla resultatet.

OBS! Det är viktigt att känna in hunden. Det är hunden som styr behandlingen. Är hunden mer bekväm med att du håller PowerCure i rörelse, s.k scanningteknik, kan du välja det istället. 

Behandlingstid 5-15min. 

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg