Sår och brännskador

Ett hudsår som inte läker, läker långsamt eller läker men som tenderar att återkomma, är känt som ett kroniskt sår. Några av de många fallen av kroniska (pågående) sår kan inkludera trauma, brännskador, hudcancer, infektioner eller underliggande medicinska tillstånd som diabetes. Ihållande sår kräver särskild vård.

Öppna sår kan ge husdjur en ökad risk att utveckla infektion i de underliggande vävnaderna.

•    Trycksår

Trycksår, även känd som liggsår, orsakas av långvarigt tryck på huden på grund av orörlighet eller konstant friktion. De områden som är benägna att utveckla trycksår är de där benet ligger nära huden och huden ständigt pressas mot en yttre yta. Därför är dessa utsatta områden nedre delen av ryggen, armbågar, anklarna, höfterna och lår.

•    Behandlingsmetod

Vad är en brännskada? Vilka är orsakerna och behandlingsmetoderna och hur kan PowerCure Pro laser hjälpa till vid behandling av en brännskada och förebyggande av ärrbildning?

En brännskada är skadad vävnad som beror på skållning, överexponering för solen eller annan strålning, kontakt med lågor, kemikalier eller elektricitet, eller hett underlag som trottoaren under soliga dagar. Huden är kroppens första försvarslager mot infektion av mikroorganismer. En brännskada är också ett avbrott i huden och risken för infektion finns både i skadat område och potentiellt genom kroppen.

Termiska (värme) brännskador uppstår när några eller alla celler i huden eller andra vävnader förstörs av:

  • Heta vätskor (skålla)
  • Heta fasta ämnen (kontaktbrännskador)
  • Lågor (flammskador)

Vad hindrar läkningen av dessa sår?

Långdragen läkning kan vara resultatet av hög ålder, en underliggande sjukdom, svårighetsgraden i djupet eller storleken på såret, eller från bakteriell infektion. Läkningstiden för stora sår är längre än vad som krävs för små sår, och under denna period kan ett sår bli infekterat och förvärrat. Med hög ålder minskar patientens förmåga att läka och läkningsprocessen förlängs.

PowerCure Pro hjälper till att läka kroniska och svårläkta sår snabbare och underlättar rehabiliteringsprocessen.
•    Hur kan behandling ges hemma?

I fall av traumasår, brännskador, ärr efter operation och ytterligare typer av sår, inklusive diabetiska fotsår, är det viktigt att rengöra och klä såren enligt läkarens anvisningar och att använda PowerCure Pro laser som en tilläggsbehandling.

PowerCure Pro ger inte smärta, besvär eller några kända biverkningar.

Hur fungerar PowerCure Pro laser?
Lågenergilaser (LLLT – även kallad Coldlaser) är en laserstråle som verkar på huden och som samtidigt tränger djupt in i de underliggande vävnaderna, utan värmeeffekt och utan att skada huden. Lågenergilaser stimulerar cellaktivitet, stärker cellsignaler och ökar effektiviteten hos kroppens naturliga immunsystem. Det ökar produktionen av antiinflammatoriska enzymer, frisätter endorfiner (smärtreducerande hormoner) och ökar bildningen av kollagen och elastin som främjar läkning av sår och efterföljande rehabilitering av det skadade området

•    Behandlingsprotokoll

OBS! Läs noga igenom PowerCure Pro’s användarmanual innan du utför en behandling. Användarmanual på svenska för nedladdning

Använd alltid skyddsglasögon när du använder din PowerCure Pro. Utsätt inte andra i din omgivning för laserstrålarna när du behandlar med PowerCure Pro. 

Välj läge:
Kontinuerlig – Direkt smärtlindring
Pulserande – Långsiktig läkning & reducera inflammation

Välj energinivå:
1 ytlig – 3 djupgående behandling (välj utefter djup på skadan)

Behandling:

PowerCure pro Laser är ett effektivt behandlingsverktyg för traumatiska sår, slickgranulom, hot spots, bettsår, brännskador, svårläkta ärr efter operation och andra typer av sår, inklusive trycksår.

Hur du behandlar sår hos hundar och katter

1. Ta bort förbandet

2. Desinficera såret enligt veterinärens instruktioner

3. Utför behandlingen enligt följande:

  • Aktivera lasern och håll enheten stilla ca 1 cm ovanför såret, undvik direkt kontakt med huden. Behandla 2 minuter/punkt till du gått över hela såret.

4. Klä såret igen

Akut tillstånd: Daglig behandling tills betydande klinisk respons observeras. Behandla sedan mindre ofta tills tillståndet är löst.

Kroniskt tillstånd: Behandling 2-3 gånger/vecka under flera sessioner tills ett klinisk respons observeras. Därefter behandla mer sällan tills det terapeutiska målet är uppnått. Slutligen, upprätthållande behandlingar för att bibehålla resultatet.

Effekten varierar, så fortsätt att använda din PowerCure PRO. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Varukorg